Udělejte si kariéru na Dobler

Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecné informace
(1) V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů poskytujeme následující informace o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se Vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.
(2) Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Dobler Metallbau GmbH
Großwalding 3, 94469 Deggendorf, Německo
info@dobler-metallbau.com

(viz naše Impressum)

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Regina Stoiber GmbH
Unterer Sand 9
94209 Regen
Jméno: Jasmin Muhmenthaler-Sturm
E-mail: info@datenbeschuetzerin.de
Telefon: 004999219062720

(3) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vámi poskytnuté údaje (Vaše e-mailová adresa, jméno a případně telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení Vašich dotazů. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na Vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Pokud nás kontaktujete ohledně uzavření smlouvy, pak právním podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Údaje získané v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uchovávání již není nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti pro uchovávání.
(4) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb nebo chceme Vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme vás o příslušných postupech podrobně informovat níže. Přitom uvedeme také definovaná kritéria pro dobu uložení.

II. Vaše práva
(1) V souvislosti s Vašimi osobními údaji, máte vůči nám následující práva:
– právo na informace,
– právo na opravu nebo výmaz,
– právo na omezení zpracování,
– právo vznést námitku proti zpracování,
– právo na přenositelnost údajů.
(2) Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování Vašich osobních údajů u úřadu pro ochranu osobních dat. Úřad příslušný pro tyto webové stránky najdete pod následujícícm odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

III. Hosting
(1) Námi používané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: Infrastrukturní služby a služby platforem, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, e-mailové, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které za účelem provozování této online nabídky používáme.
(2) V této souvislosti zpracováváme my nebo náš poskytovatel hostingu kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR. Čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování objednávky).

IV. Vyvolání webové stránky
(1) V případě čistě informačního používání webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost:
– IP adresa
– datum a čas dotazu
– rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
– obsah požadavku (konkrétní stránka)
– stav přístupu/stavový kód HTTP
– množství přenesených dat
– webové stránky, ze kterých přišel dotaz
– prohlížeč
– operační systém a jeho rozhraní
– jazyk a verzi softwaru prohlížeče.
Tyto údaje shromažďujeme a uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu po omezenou dobu, abychom mohli zahájit odvození osobních údajů v případě neoprávněného přístupu nebo pokusu o přístup k našim serverům (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

V. Používání souborů cookies
(1) Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do Vašeho počítače také soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk v závislosti na používaném prohlížeči a které poskytují straně, která soubor cookie nastavuje (v tomto případě nám), určité informace. Slouží k tomu, aby nabídka internetu byla uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.
(2) Rozlišujeme dvě kategorie souborů cookies: (a) nezbytné soubory cookies, bez nichž by byla omezena funkčnost našich webových stránek, (b) nepovinné soubory cookies pro účely analýzy webových stránek a marketingu.
Používání nepovinných souborů cookies se opírá o Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).
Odkaz na nastavení souborů cookies (např. banner souborů cookies společnosti Borlabs)

VI. Facebook, služby pro věrné zákazníky a marketing
(1) Společnost Facebook je certifikována v rámci dohody Privacy Shield, čímž poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
(5) Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku najdete v zásadách používání dat společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace o Facebook Pixelu a jeho fungování najdete v nápovědě Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
(6) Používání souborů cookies můžete také změnit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče nebo v nastavení souborů cookies. Chcete-li nastavit, které typy reklam se vám budou v rámci Facebooku zobrazovat, můžete navštívit stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle pokynů k nastavení reklamy založené na používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače nebo mobilní zařízení.

VII. Integrace videí z YouTube
(1) Do naší online nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny jsou integrovány v režimu „rozšířené ochrany dat“, tj. pokud videa nepřehráváte, nejsou na YouTube přenášena žádná data o vás jako uživateli. Údaje uvedené v odstavci 2 budou přeneseny pouze v případě, že k tomu dáte souhlas a videa si přehrajete. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.
(2) Při návštěvě webové stránky YouTube obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho se zprostředkovávají údaje uvedené v bodě IV tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni pomocí uživatelského účtu na YouTube nebo nikoliv. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou Vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla Vaše data spojena s Vaším profilem YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost YouTube ukládá Vaše údaje pod uživatelským profilem a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem cíleného poskytování reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost YouTube. Právním základem pro používání YouTube je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
(3) Informace poskytovatele, který je třetí stranou: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
(4) Používání souborů cookies můžete také změnit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče nebo v nastavení souborů cookies.
(5) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany svého soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

VIII Integrace Google map
(1) Na webových stránkách používáme službu Google mapy. To nám umožňuje zobrazovat pro Vás interaktivní mapy přímo na webových stránkách a pohodlné použití mapových funkcí. Ty jsou integrovány v režimu „rozšířené ochrany dat“, tj. pokud mapy nepoužijete, nebudou společnosti Google předány žádné údaje o Vás jako uživateli. Údaje uvedené v odstavci 2 budou přeneseny pouze v případě, že k tomu dáte souhlas a mapy použijete. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.
(2) Při návštěvě webových stránek získává společnost Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho budou předány údaje uvedené v bodě IV tohoto prohlášení. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášení ke službě společnosti Google pomocí uživatelského účtu či nikoliv. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla vaše data spojena s vaším profilem Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá Vaše údaje pod uživatelským profilem a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem cíleného poskytování reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. Právním základem pro používání YouTube je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
(3) Informace od poskytovatele, který je třetí stranou: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

IX. Použití Google reCAPTCHA
(1) Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webovou stránku. Při analýze vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas strávený na webové stránce nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.
Analýzy reCAPTCHA probíhají na pozadí. Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
(2) Informace poskytovatele, který je třetí stranou: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam také najdete další informace o svých právech a možnosti nastavení ochrany soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
(4) Používání souborů cookies můžete také změnit příslušným nastavením v softwaru prohlížeče nebo v nastavení souborů cookies.

X. Naše přítomnost na sociálních sítích
a) Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí
Provozujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé námi používané sociální sítě naleznete níže.
Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter atd., mohou zpravidla komplexně analyzovat Vaše uživatelské chování při návštěvě jejich webových stránek nebo webových stránek s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka „to se mi líbí“ nebo reklamní bannery). Návštěvou našich prezentací na sociálních sítích se spouští řada operací zpracování, které jsou relevantní pro ochranu údajů. Podrobněji:
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši prezentaci na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních sítí přiřadit tuto návštěvu k Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V tomto případě se shromažďování údajů provádí například prostřednictvím souborů cookies, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.
Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se Vám může zobrazovat reklama založená na zájmech v rámci příslušné sociální sítě i mimo ni. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může se kontextová reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.
Upozorňujeme také, že nejsme schopni sledovat všechny postupy zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou být prováděny další postupy zpracování jednotlivými provozovateli portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.
b) Právní základ
Naše přítomnost na sociálních sítích má zajistit co nejkomplexnější prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních důvodech, které musí provozovatelé sociálních sítí uvést (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).
c) Odpovědná strana a uplatnění práv
Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování údajů, které se během této návštěvy spustí. V zásadě můžete uplatnit svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku).
Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na postupy zpracování údajů na jejich portálech. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele.
d) Doba uchování dat
Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím sociálních médií, budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pomine účel jejich ukládání. Uložené soubory cookies zůstávají ve Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání – zůstávají nedotčena.
Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobné informace získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).
e) Sociální sítě podrobně
ea) Facebook
Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.
Se společností Facebook jsme uzavřeli smlouvu o společném zpracování (dodatek pro správce). Tato smlouva určuje, za které operace zpracování údajů jsme my nebo Facebook odpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Nastavení reklamy můžete upravit samostatně ve svém uživatelském účtu. Klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
eb) Instagram
Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je společnost Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Podrobnosti o nakládání s Vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.
ec) XING
Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak se nakládá s Vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
ed) LinkedIn
Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookies.
Pokud chcete reklamní soubory cookies společnosti LinkedIn deaktivovat, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
ef) YouTube
Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak se zpracovávají Vaše osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

XII. Zpracování Vašich údajů v rámci automatizovaných rozhodovacích procesů
(1) V zásadě máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás podobně významně dotýká. Zejména tato rozhodnutí nesmí být pravidelně založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V rámci našich webových stránek a souvisejícího zpracování údajů žádné takové rozhodovací procesy nepoužíváme.