Udělejte si kariéru na Dobler

Technologie

Tohle můžete od společnosti Dobler očekávat…

Vývoj, kontroly a zkoušky, návrh a plánování, výroba, plánování logistiky a dodávek, montáž a údržba oken, dveří a fasád ze skla a kovu.

Od návrhu až po přejímku a dokumentaci námi poskytované služby – vše z jednoho zdroje!

Ve všech fázích klademe důraz na vlastní hluboké znalosti v oblasti implementace, které cíleně realizují naše projektové týmy složené ze zkušených inženýrů a techniků.

Konstrukce

„Společně se dohodnout na cílech – společně jich dosáhnout…“

Neustálý další vývoj vlastního kování a profilových systémů vedl po desetiletí k vynikající úrovni znalostí našich inženýrů a techniků, kteří neustále řeší nejnovější technické výzvy a díky svým bohatým znalostem jsou schopni předvést množství řešení při zpracování projektů.

V Deggendorfu vyvinutá řešení kování vedou k unikátním prodejním možnostem, na které jsme hrdí. Mimořádné hmotnosti a rozměry křídel nejsou realizovány pouze na základě aktuálních architektonických požadavků. O inovační síle společnosti Dobler Metallbau svědčí naše vlastní patenty.

Naše projektové týmy vyvíjejí vhodná technická řešení v co nejkratším čase v následujících fázích zpracování projektů:

Více informací

Fáze návrhu 1
Vývoj a specifikace problému:

Základní detaily a studie proveditelnosti, statické posouzení, předběžný stavebně fyzikální průzkum s ohledem na hodnoty tepelné a zvukové izolace, určení klíčových materiálů.

Fáze návrhu 2
Plánování uvolnění a schválení:
Pohledy, řezy a detaily pro schválení architekty a klienty, ověřitelné analýzy statiky, programy zkoušek fasád a výpočty stavební fyziky a odborné posudky.

Fáze návrhu 3
Plánování práce a montáže:
Veškeré informace potřebné pro praktickou realizaci společností Dobler Metallbau, jako jsou výkresy jednotlivých dílů, montážní a instalační výkresy, kusovníky a informace o přípravě práce.

Ukaž méně

Práce v Dobleru
Práce v Dobleru
Práce v Dobleru
Práce v Dobleru

Testovací a zkušební workshop

„testovaná kvalita díky krátkým vzdálenostem…“

V areálu našeho závodu v Deggendorfu se nachází jedna z největších stacionárních zkušeben pro obvodové pláště v Německu, která umožňuje našim projektantům a projektovým týmům provádět zkoušky fasád v souladu s národními a mezinárodními normami a technickými specifikacemi.

Ve zkušebnách, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, podrobujeme každý nově navržený prvek důkladnému testování prototypu z hlediska dlouhodobé vhodnosti, než dá vedení kvality souhlas k výrobě.

Použití zkušebních stanic slouží také k vlastnímu vývoji systému a získávání cenných informací pro neustálé zlepšování funkčnosti a životnosti našich okenních a fasádních komponentů.

Práce v Dobleru
Práce v Dobleru

Realizované projekty

Více informací