2020

Akvizice 75,1 % akcií společnosti Juda Montage GmbH.