Grange Tower Hotel, Londýn

Exkluzivní hotel s výjimečnou fasádou se nachází v bezprostřední blízkosti londýnského Toweru.

Zákazník

Grange (Prescot Street) Ltd, London, GB

Architekt

Buchanan Associates, London, GB

Klient

Grange Hotels Limited

Služby

  • 4.750 m² Fasádních elementů
  • 3.000 m² Plechových studených fasád a zakrytí parapetů
  • 800 m² Sloupko-příčkových fasád
  • 700 m² Konstrukcí zimních zahrad a žaluziových panelů
Práce v Dobleru
Práce v Dobleru
Práce v Dobleru